Các loại phòng

Phòng VIP

Giường
Giới hạn số người
Hướng nhìn
Room Size
Giá tiền40,00 USD / Đêm
Xem thông tin

Phòng Suite

Giường
Giới hạn số người
Hướng nhìn
Room Size
Giá tiền30,00 USD / Đêm
Xem thông tin

Phòng Deluxe

Giường
Giới hạn số người
Hướng nhìn
Room Size
Giá tiền35,00 USD / Đêm
Xem thông tin

Phòng Premium

Giường
Giới hạn số người
Hướng nhìn
Room Size
Giá tiền30,00 USD / Đêm
Xem thông tin

Phòng Superior

Giường1
Giới hạn số người
Hướng nhìn2
Room Size16m2
Giá tiền22,00 USD / Đêm
Xem thông tin

Phòng Standard

Giường1
Hướng nhìn
Room Size14m2
Wifi
Giá tiền20,00 USD / Đêm
Xem thông tin
EnglishVietnamese